Barion Pixel PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI – Cbdians

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

"Tato webová stránka obsahuje všeobecné informace o stravě, zdraví a výživě. Všechny informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze pro vzdělávací účely. Tyto informace nelze chápat jako odborné rady, ani s jimi tak zacházet Tyto obecné informace na naší webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou, aniž bychom za ně dávali jakékoli záruky, ať už výslovné nebo implicitní.

Cbdians, s.r.o. ve vztahu k informacím o zdraví, uvedeným na této webové stránce, neposkytuje žádné záruky. Nesmíte spoléhat na informace, uvedené na této webové stránce, jako na alternativu rady od svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Pokud si myslíte, že trpíte nebo byste mohl/a trpět jakoukoli zdravotní potíží, měl/a byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Nikdy neodkládejte vyhledání lékařské pomoci, neodmítejte lékařskou pomoc nebo nepřerušujte léčbu předepsanou vaším lékařem na základě informací, které jste našel/la na našich webových stránkách nebo které jsme vám poskytli. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. V případě, že zvažujete provést jakoukoli změnu ve svém životním stylu, stravě nebo výživě, obraťte se nejprve na svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaši informaci a žádným způsobem nepodporujeme žádnou z těchto webových stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran, ani ve vztahu k informacím na těchto webových stránkách uvedených neposkytujeme žádné záruky. V případě, že se rozhodnete na tyto webové stránky třetích stran připojit či jakýmkoli způsobem spoléhat na informace tam uvedené, činíte tak na vlastní riziko.

Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných nebo psychotropních látek. Všechny informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze pro vzdělávací účely. Cbdians, s.r.o. nemůže nést odpovědnost za obsah na jejích webových stránkách či na webových stránkách třetích stran, na které poskytujeme odkazy, pokud takový obsah podporuje, schvaluje nebo hájí užívání omamných nebo psychotropních látek či jiné nezákonné činnosti.

Cbdians, s.r.o. nemůže nést odpovědnost za jakékoli nevhodné či nesprávné využití informací nebo služeb poskytovaných touto webovou stránkou a zříká se jakékoli odpovědnosti za jakékoli použití informací či služeb zde poskytovaných. "

CO HLEDÁTE?

Váš košík